RIVM

ONDERZOEK NAAR E-SIGARET DIT KEER DOOR HET RIVM EN NVWA BEDUIDEND BETER UITGEVOERD
woensdag, 25 mrt. 2015

 

Het onlangs gepubliceerde e-sigaret onderzoek, uitgevoerd door het RIVM en de NVWA is, in tegenstelling tot vorige keren, beduidend beter uitgevoerd. Het lijkt alsof men heeft zich beter ingelezen heeft in de materie, wat an sich verheugend nieuws is.
De conclusie van het onderzoek is dat de e-sigaret minder schadelijk is dan de tabaksigaret. Van Rijn bevestigd dit in een toelichting.

Verkoopverbod aan minderjarigen wordt minder snel ingevoerd dan gedacht
Wat we persoonlijk erg jammer vinden is dat het in de media groots aangekondigde verbod op verkoop aan minderjarigen minder snel wordt ingevoerd dan men ons liet geloven. Blijkens de brief die Staatsecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer stuurde wordt de leeftijdsgrens pas in mei 2016 ingevoerd, gelijktijdig met de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn. We vinden dat de e-sigaret, net zo goed als de tabaksigaret, geen product is dat je aan minderjarigen moet verkopen. Om die reden kunnen minderjarigen dan ook niet bij ons in de winkel terecht.

RIVM gebruikt foutieve testopstelling
Het onderzoek presenteert een aantal testresultaten die zorgwekkend lijken te zijn. Deze resultaten staan haaks op uitkomsten van diverse wetenschappelijke e-sigaret studies. Nadere bestudering van het RIVM onderzoek leert dat binnen de testopstelling gebruik is gemaakt van een te hoog voltage in combinatie met verstuivers die alleen geschikt zijn voor een veel lager voltage. Deze fout is in een eerder stadium ook gemaakt in een onderzoek, gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. De foutieve conclusies van bovenstaand onderzoek haalden wereldwijd alle media en zorgden ervoor dat veel e-sigaret gebruikers weer terug grepen naar de kankerverwekkende tabaksigaret.

Feiten die positief zijn in het rapport worden erg negatief gepresenteerd
De negatieve teneur van het rapport is opvallend. In de gebruikte typeringen worden negatieve aspecten groter gemaakt dan ze werkelijk zijn. Men maakt gebruik van lange opsommingen van schadelijke stoffen, om vervolgens aan te geven dat deze stoffen vrijwel niet zijn aangetroffen in e-sigaretten. Binnen de journalistiek wordt dit aspect ‘framing’ genoemd; het bewust negatief presenteren van feiten die in essentie positief zijn.

Consument verkeerd door foutieve conclusies onterecht in de veronderstelling dat gewone sigaretten beter zijn dan e-sigaret
Deze foutieve conclusies van het RIVM kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen brengt zij de volksgezondheid in gevaar doordat de consument in de foutieve veronderstelling verkeert dat tabaksigaretten minder schadelijk zijn dan e-sigaretten, ook zorgt zij ervoor dat e-sigaretten onderworpen worden aan onnodige strengere regelgeving. We zetten grote vraagtekens bij het feit dat de e-sigaret zwaarder wordt gereguleerd dan de veel schadelijkere tabaksigaret. Vooraanstaand longarts Wanda de Kanter spreekt haar verbazing uit via Twitter: "Nepsigaret eerder in de ban dan echte sigaret".

Wel willen we benadrukken dat het een goede zaak is dat er meer wet- en regelgeving komt zodat de consument gevrijwaard blijft van lieden die op markten, braderieën en via internet inferieure producten aanbieden.

Vanuit onze brancheorganisatie hamert men er al jaren op dat de Staat samenwerkt met de betrokken brancheorganisaties zodat er gekomen kan worden tot weloverwogen regelgeving waarin de voordelen van de e-sigaret ten volle benut kunnen worden in de strijd om het roken tegen te gaan.